Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de Website zijn voorbehouden aan het-PAkhuys en/of haar licentiegevers. De inhoud van de Websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van het-PAkhuys vereist.

Samenwerkingen.
het-Pakhuys werkt in bepaalde gevallen samen met derde partijen. Indien diensten of producten worden geleverd en uitgevoerd door derde partijen verwijst het-PAkhuys voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd nadrukkelijk naar de voorwaarden van deze partij. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail aan klantenservice@het-pakhuys.nl